OHJEITA OMAISILLE


Suruviestin saapuessa, ei aina ole tiedossa mistä aloittaa. Helpointa on ottaa yhteys hautaustoimistoon tai vainajan oman seurakunnan puoleen.

Omaisilla on aina oikeus itse valita käytettävä hautaustoimisto. Viranomaisilla, esimerkiksi poliisilla tai sairaalahenkilökunnalla ei ole oikeutta suositella tiettyä hautaustoimistoa.

Hoidamme kaikki hautajaisjärjestelyt puolestanne. Varaamme teille papin, kanttorin, kirkon tai kappelin aina muistotilaisuuden pitopalveluihin asti.

Hautausjärjestelyjä voitte hoitaa jo ennen kuin hautauslupa on kirjoitettu.

KUOLEMANSYYN SELVITTÄMINEN

• lääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen

Lääketieteelliseen ruumiinavaukseen pyydetään lähiomaisen suostumus. Sairaala tai terveyskeskus vastaa kaikista lääketieteellisen ruumiinavauksen aiheuttamista kustannuksista, myös mahdollisesta kuljetuksesta ruumiinavauspaikalle.

• oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen

Vainajalle tehdään oikeuslääketieteellinen tutkimus kuolemansyyn selvittämiseksi silloin, kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kuoleman syynä on ollut esimerkiksi tapaturma, hoitotoimenpide tai kuolema on muuten tapahtunut yllättävästi. Kaikista oikeuslääketieteellisten tutkimusten kustannuksista ja vainajan kuljettamisesta tutkimuspaikalle vastaa valtio.

HAUTAUSLUPA

Kun kuolemansyyn selvittämiseksi tehtäviin tutkimuksiin ei ole aihetta, läheistänne hoitanut lääkäri kirjoittaa hautausluvan. Muussa tapauksessa hautauslupa kirjoitetaan näiden tutkimusten jälkeen. Hautauslupa tarvitaan hautaamista varten. Tämä lupa toimitetaan hautauspaikkakunnan hautausmaan omistajalle. Tuhkaustapauksessa, hautausluvan tarvitsee myös tuhkaava krematorio.

Hautausjärjestelyjä voitte hoitaa jo ennen kuin hautauslupa on kirjoitettu. Toimitamme puolestanne hautausluvan sitä tarvitseville tahoille.

KUOLINTODISTUS

Kuolintodistuksesta selviää vainajan kuolinsyy ja se kirjoitetaan vasta kaikkien kuolemansyyn selvittämisen edellyttämien laboratorio ym. tutkimusten valmistuttua. Tähän voi toisinaan kulua jopa kuukausia. Hautaustoimisto ei tarvitse kuolintodistusta, eikä sitä tarvita myöskään viranomaisten kanssa asioitaessa.


TIETO KUOLEMASTA

Tieto kuolemasta lähetetään virkateitse maistraattiin kirjattavaksi väestötietojärjestelmään, josta tieto välittyy esim. seurakuntaan, Kelan toimistoon, useimpiin pankkeihin jne.

Virasto- ja pankkiasioita voitte hoitaa rekisteriviranomaiselta (väestörekisteri, seurakunta) saatavalla virkatodistuksella.

Omaisten on hyvä olla mahdollisimman pian yhteydessä vainajan mahdolliseen työnajantaan, pankkiin sekä taloyhtiöön. Tieto kuolemasta ei välttämättä välity erilaisiin yhdistyksiin ja kerhoihin.


HAUTAJAISJÄRJESTELYT

Hoidamme toivomustenne mukaisesti yhteydet tarvittaviin tahoihin hautauksen järjestämiseksi. Varaamme ajat, paikat ja toimittajat hautaustilaisuutta varten.

Omaisten tulee valita arkku sekä tarvittaessa myös uurna. Me huolehdimme vainajan pukemisesta, arkkuun sijaamisesta ja tarpeellisista kuljetuksista. Myös muistotilaisuuden järjestelyn, pitopalvelun varauksen, hautajaiskukat sekä hautamuistomerkkiasiat hoidamme eteenpäin puolestanne.

Kirkkoon kuulumattoman hautaus voidaan järjestää myös seurakunnan tiloissa. Ilman siunausta toimitettavat hautaustilaisuudet pidetään tavallisimmin Vuorentaan pienessä kappelissa. Pappi voi pyydettäessä toimittaa myös kirkkoon kuulumattoman siunauksen, mikäli vainaja ei ole eläessään selvästi ilmaissut tahtovansa toisin.

Vuorentaan hautausmaalla on omat alueensa islaminuskoisille sekä tunnustuksettomille.

ARKKU- JA UURNAHAUTAUS

Jokaisella on oikeus tulla haudatuksi oman kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle. Tämä koskee myös kirkkoon kuulumattomia vainajia, sillä kirkon hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina.

Hautaustapa vaikuttaa hautapaikan valintaan, joten etukäteen on hyvä miettiä eri hautaustapojen välillä. Niin arkkuhautauksen kuin uurnahautauksen siunaustilaisuuden kulku on hyvin samanlainen. Uurnahautauksessa arkkua ei lasketa maahan, vaan arkku jää tilaisuuden loputtua joko kirkkoon tai kappeliin tai vaihtoehtoisesti arkku kannetaan suoraan hautausautoon krematorioon siirtoa varten.

Tuhkaus suoritetaan Vuorentaan krematoriossa pääsääntöisesti heti seuraavalla viikolla siunaustilaisuudesta. Uurnan nouto- sekä laskuajan voi varata Vuorentaan kappelista p. 040-8049450.

Arkkuhautausta varten tulee omaisien valita joko olemassa oleva hautapaikka tai varata uusi hautapaikka. Uudesta hautapaikasta voi sopia Hämeenlinnan seurakunnan, hautausmaatyön työnjohtajan, Risto Heikkosen kanssa. Risto Heikkosen tavoitat numerosta 040-8049441.

Tuhkauurna voidaan haudata olemassa olevaan hautapaikkaan tai varata uusi hautapaikka. Tuhka voidaan kätkeä myös muistolehtoon. T

Tuhkan hautaaminen tapahtuu yleensä erikseen sille varattuna aikana. Hautaustoimilain mukaan vainajan tuhka on sijoitettava lopullisesti yhden vuoden kuluessa kuolemasta yhteen paikkaan.

HAUTAJAISKUTSU

Hautajaisiin voidaan vieraat kutsua monella eri tavalla. Mikäli halutaan pitää kaikille avoin tilaisuus, voidaan saattoväki kutsua lehteen laitetulla kuolinilmoituksella ennen hautajaisia.

Mikäli taas halutaan kutsua vieraat henkilökohtaisesti siunaus- ja muistotilaisuuteen, voidaan kutsutuille lähettää kutsukortit. Tänä päivänä kutsutaan usein myös puhelimitse kuolinviestiä soittaessa.

MUISTOTILAISUUS

Yleensä siunaustilaisuuden jälkeen järjestetään muistotilaisuus. Muistotilaisuus voidaan pitää kotona, seurakunnan tiloissa tai esimerkiksi ravintolan kabinettitiloissa. Muistotilaisuus on siunaustilaisuutta vapaamuotoisempi ja siellä voi olla kahvitarjoilun lisäksi voileipäkakkuja, keittotarjoilu tai ruokaisa pitopöytä.


HAUTAUSKULUT

Hautauskustannukset koostuvat ensisijaisesti seurakunnan skeä hautaustoimiston kustannuksista. Hautajaiskustannuksiin voidaan laittaa myös hautajaiskukat, pitopalvelukulut, erilaiset ohjelmapalvelut, perunkirjoitus sekä muistomerkki tai kaiverrukset.

Hautauskulut maksetaan ensisijaisesti vainajan varoista ja vainajan tililtä. Mikäli vainajalla ei ole omia varoja hautaamiseen voi hautausavustusta hakea vainajan viimeisen asuinpaikan sosiaalitoimesta. Sosiaalitoimi kustantaa yleensä vainajalle pakolliset minimihautauskulut.

Lähetämme laskun kuolinpesälle kun tuotteet ja palvelut on toimitettu.


PERUNKIRJOITUS

Perunkirjoitus on toimitettava kaikista Suomessa asuneista ja kuolleista henkilöistä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perukirja toimitetaan verotoimistoon. Tarvittaessa perunkirjoitukselle voi hakea jatkoaikaa. Perunkirjoitus on ilmoitus vainajan perillisistä, varoista ja veloista.


MUISTILISTA OMAISILLE

On paljon asioita, joista omaisen tulisi huolehtia kuolemantapauksen jälkeen.

• posti ja suoramarkkinointi
• irtisanomisilmoitus järjestöihin ja yhdistyksiin (esim. ammattiyhdistys, kerho, urheilu- tai metsästysseura, veteraanijärjestö, yms.)
• vakuutukset
• vuokrasopimukset (esim. asunto, autotalli, varastotila)
• sähkösopimus
• puhelin- ja nettiliittymä sekä maksulliset suoratoistopalvelut (esim. netflix, spotify yms.)
sanoma- ja aikakauslehdet


OHJEITA JA VERTAISTUKIRYHMIÄ

Suomen nuoret lesket ry
vertaistukiyhdistys työikäisille leskille ja leskiperheille

Henkirikoksen uhrit ry
vertaistukiyhdistys henkirikosuhrien omaisille

KÄPY lapsikuolemaperheet ry
vertaistukiyhdistys lapsensa menettäneille

Surunauha ry
vertaistukiyhdisys itsemurhan tehneiden omaisille

Hämeenlinnan seurakuntayhtymä

Hattulan seurakunta

Janakkan seurakunta